0

Количката е празна

Правила и условия
Ксиан ЕООД притежава и управлява www.chan.bg. Чрез достъпа до или използването на страниците на уебсайта www.chan.bg („Услугата“) по какъвто и да е начин, вие разбирате и се съгласявате с Общите условия („Правила“, „Правила и условия“), посочени в тях, и сте обвързани от тези Общи условия. Ксиан ЕООД може по свое усмотрение да променя условията и ви съветваме да преглеждате страницата с правила и условия от време на време, за да разберете всички направени промени. Продължаващото използване на www.chan.bg от ваша страна ще представлява вашето съгласие за всички направени промени.
Политика за поверителност
С достъп до www.chan.bg вие се съгласявате, че сте прочели и се съгласявате да бъдете обвързани не само с това Споразумение, но и с Политиката за поверителност.


1. Покупки
Ако желаете да закупите продукт или услуга, предоставени чрез Услугата („Покупка“), може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с вашата Покупка, включително, без ограничение, номера на вашата кредитна карта, датата на изтичане на вашата кредитна карта, вашия адрес за фактуриране и вашата информация за доставка.

Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате всяка кредитна(и) карта(и) или друг метод(и) на плащане във връзка с която и да е Покупка; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна.

Запазваме си правото да откажем или анулираме вашата поръчка по всяко време по определени причини, включително, но не само: наличност на продукт или услуга, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, грешка във вашата поръчка или други причини.

Запазваме си правото да откажем или анулираме вашата поръчка, ако има съмнения за измама или неоторизирана или незаконна транзакция.2. Наличност, грешки и неточности
Ние непрекъснато актуализираме нашите предложения за продукти и услуги в Услугата. Продуктите или услугите, налични в нашата Услуга, може да са с погрешна цена, описани неточно или недостъпни и може да изпитаме закъснения при актуализирането на информацията в Услугата и в нашата реклама на други уеб сайтове.

Ние не можем и не гарантираме точността или пълнотата на каквато и да е информация, включително цени, изображения на продукти, спецификации, наличност и услуги. Ние си запазваме правото да променяме или актуализираме информацията и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предварително уведомление.3. Акаунти на клиенти
Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт в нашата услуга.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата и за всякакви дейности или действия под паролата Ви, независимо дали паролата Ви е за нашата Услуга или услуга на трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт.

Не можете да използвате като потребителско име името на друго физическо или юридическо лице или това, което не е законно достъпно за използване, име или търговска марка, която е обект на права на друго физическо или юридическо лице, различно от вас, без подходящо разрешение, или име, което по друг начин е обидно, вулгарно или нецензурно.


4. Авторско право и търговски марки
Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Ксиан ЕООД. Услугата е защитена от законите за авторското право, търговската марка и други закони както на България, така и в Европейския съюз. Нашите търговски марки и търговски облик не могат да се използват във връзка с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие, дадено от Ксиан ЕООД.


5. Връзки към други уеб сайтове
Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Ксиан ЕООД.
Ксиан ЕООД няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Ксиан ЕООД няма да носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уеб сайтове или услуги.6. Прекратяване на договора
Можем да прекратим или спрем вашия акаунт незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При прекратяване правото ви да използвате услугата ще бъде незабавно прекратено. Ако желаете да прекратите акаунта си, можете просто да прекратите използването на Услугата.7. Условия за връщане
Връщания ще се приемат само след 30 дни от датата на покупка от онлайн магазина само с валидна причина, одобрена от Ксиан ЕООД преди връщането. Това включва получени стоки, които са повредени или дефектни, които не се дължат на доставка. Моля, свържете се с нас преди връщане и посочете номера на поръчката си и причините за връщане. Ксиан ЕООД няма да носи отговорност за никакви разходи за доставка при връщане.8. Ограничаване на отговорността
Максималната отговорност на Ксиан ЕООД при никакви обстоятелства не надвишава общата сума на транзакцията за покупка, извършена от вас на www.chan.bg. Отговорността изключва предаване на вируси или грешки, загуба на данни или повреда на цифрови устройства като компютри и мобилни телефони, прекъсване на бизнеса или загуба на печалба. www.chan.bg не гарантира, че уебсайтът, свързаните с него страници и платформи или всички свързани сайтове ще бъдат непрекъснати или без грешки. www.chan.bg може да бъде недостъпен по време на надграждане или поддръжка на сайта. Използването от ваша страна на www.chan.bg и свързаните с него платформи и всякаква комуникация, извършена с неговите представители, показва, че сте съгласни с ограничението на отговорността съгласно Правилата и условията на това споразумение.


9. Опровержение
Използването на Услугата е на ваш собствен риск. Услугата се предоставя на принципа „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“. Услугата се предоставя без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушение или курс на изпълнение.

Ксиан ЕООД не гарантират, че a) Услугата ще функционира непрекъснато, сигурно или достъпно по всяко конкретно време или място; б) всички грешки или дефекти ще бъдат коригирани; в) услугата не съдържа вируси или други вредни компоненти; или d) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на вашите изисквания.


10. Промени
Ксиан ЕООД си запазва правото по наше усмотрение да прекрати, замени или промени продуктите и услугите, предлагани на www.ettetea.com по всяко време без предварително уведомление. Ксиан ЕООД не гарантира, че описанията на продуктите или другото съдържание на www.chan.bg е актуално и пълно въпреки всичките ни опити за точност.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Продължаващото използване на www.chan.bg от ваша страна ще представлява вашето съгласие за всички направени промени.